برچسب ها

ترانه آهنگ ایمان غلامی به نام چقدر راحت

با هم همیخندی حتی باشی تو جمع
تا منو میبینی اخمات میره توهم
شلوغه دورو ورت
منم که مثل همه نباشه غمت
بی معرفت نگو واست مهم بودم چقد راحت
زدی قید دلم رو بد بی احساس بی معرفت
بی معرفت نگو واست مهم بودم چقد راحت
زدی قید دلم رو بد بی احساس بی معرفتکاش بازیم نمیدادی نمیدادی نمیدادی
برو از چشمم افتادی و افتادی و افتادی
برو که دیگه آزادی و آزادی و آزادی
بی معرفت نگو واست مهم بودم چقدر راحت
زدی قید دلم رو بد بی احساس بی معرفت
بی معرفت نگو واست مهم بودم چقدر راحت
زدی قید دلم رو بد بی احساس بی معرفت

نظرات