پخش آنلاین آهنگ ساسی به نام استاد
گویند گویند گویند که روزی مهر یه دلبری به دل یکی افتاد ای کاش نمی افتاد گویند که هرشب توویِ دستش یه پیاله با من آن نیست اصاً عین خیالش چرا استاد آخه چه کاریه استاد گویند که کشته مرده میداد تار مژگونشو من، من به قربونشو ای وای افتاد افتاد افتاد به دلم مهر تو ای کاش نمی افتاد نمی افتاد اسفند و دی و خرداد و مرداد همش مهمونی آخه چه کاریه استاد استــاد دلا دلا دلا دلا استاد چرا چرا چرا چرا گویم گویم گویم که سودای تو دارد این دلم آخ این دلم وای استاد موهای افشون داره آره چشمای افسون داره استاد بس عجب وای عجب یاری عجب دلبر و دلداری ولی باما که نداره کاری نه پیغومی نه دیداری تو که شیدایی و استادی کیلید قلبم و داری افتاد افتاد افتاد به دلم مهر تو ای کاش نمی افتاد نمی افتاد اسفند و دی و خرداد و مرداد همش مهمونی آخه چه کاریه استاد استــاد دلا دلا دلا دلا استاد چرا چرا چرا چرا دلم چند وقته که رد داده ببین دسته کی افتاده اونم همه جوره استاد و ای وای وای بر به هر حال دل و ببین قد و بالاشو وای دل و بازم افتاده توو این دام تو استاد دلم چند وقته که رد داده ببین دسته کی افتاده اونم همه جوره استاد و ای وای وای بر به هر حال دل و ببین قد و بالاشو وای دل و بازم افتاده توو این دام تو استاد
۲۷ تیر ۱۳۹۶ 30,790 بدون نظر

نظرات