پخش آنلاین آهنگ شایان شایگان به نام میترسم
میترسم که یه روز برگردی اما اونقدر دیر که چشام کور شده باشه اونقدر دیر که فاصله ی من از جوونیم اندازه یه عمر دور شده باشه حرفایی که به گوشم میرسه هر روز میترسونه منو کجایی برگرد اونقدر که با فکر تو قدم زدم هر شب تنها موندم تنها خوندم بیا برگرد من از پشت پنجره نشستم و زل زدم این مسیرو هی نگاه کردم اما نبودی رو دیوار اتاقم هی خط کشیدم و خط زدم روزای زندگیمو گفتم میاد به زودی راه پیش و پسی نمونده انگار فرقی نمیکنه گریمو خندم من با پای خودم تو چاه رفتم من با دست خودم گورمو کندم هر لحظه با خودم زمزمه کردم انقدر ساده نباش برنمیگرده با این حال بدت همیشه هر روز آماده نباش برنمیگرده من از پشت پنجره نشستم و زل زدم این مسیرو هی نگاه کردم اما نبودی رو دیوار اتاقم هی خط کشیدم و خط زدم روزای زندگیمو گفتم میاد به زودی
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ 17,469 بدون نظر

نظرات