پخش آنلاین آهنگ مرتضی اشرفی به نام خونت آباد
دیدی چه کاری دادی دستم دیدی به خاک سیاه نشستم دیدی خرابه جنس دل سنگت دیدی رفتی مث چینی شکستم خونت آباد منو دیوونه کردی خونت آباد خونمو ویرونه کردی مث من بی غل و غش کجا برات هست خونت آباد کجارو میخوای بگردی خونت آباد منو دیوونه کردی خونت آباد خونمو ویرونه کردی مث من بی غل و غش کجا برات هست خونت آباد کجارو میخوای بگردی یه طرف من که بی اجازت هنوزم جایی نرفتم یه طرف تو تو و خاطراتی که یادم نرفتو نرفتو تو چی داری فقط حرف و وعده های سرکاری تازه حالم داره روبراه میشه اگه بذاری بذاری خونت آباد منو دیوونه کردی خونت آباد خونمو ویرونه کردی مثه من بی غل و غش کجا برات هست خونت آباد کجا رو میخوای بگردی خونت آباد منو دیوونه کردی خونت آباد خونمو ویرونه کردی مث من بی غل و غش کجا برات هست خونت آباد کجارو میخوای بگردی
۶ آذر ۱۳۹۶ 16,993 بدون نظر

نظرات