آهنگ غمگین

۲۷ دی ۱۳۹۶ 15,508 ادامه و دانلود
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 19,954 ادامه و دانلود
۸ آذر ۱۳۹۶ 19,482 ادامه و دانلود
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 14,353 ادامه و دانلود
۲۶ مهر ۱۳۹۶ 13,908 ادامه و دانلود
۱۴ مهر ۱۳۹۶ 25,222 ادامه و دانلود
۳ مهر ۱۳۹۶ 19,530 ادامه و دانلود
۲ مهر ۱۳۹۶ 17,132 ادامه و دانلود
۲۳ شهریور ۱۳۹۶ 21,536 ادامه و دانلود
۲ شهریور ۱۳۹۶ 24,483 ادامه و دانلود
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 21,173 ادامه و دانلود
۱۸ خرداد ۱۳۹۶ 18,196 ادامه و دانلود
۱۷ خرداد ۱۳۹۶ 20,095 ادامه و دانلود
۱۵ خرداد ۱۳۹۶ 24,282 ادامه و دانلود