آهنگ فاتح نورایی

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17,867 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18,375 ادامه و دانلود
۷ اسفند ۱۳۹۶ 21,047 ادامه و دانلود
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 19,155 ادامه و دانلود
۴ بهمن ۱۳۹۶ 18,592 ادامه و دانلود
۲۵ دی ۱۳۹۶ 18,052 ادامه و دانلود
۲۳ آبان ۱۳۹۶ 14,500 ادامه و دانلود