اهنگ غمگین

۹ آبان ۱۳۹۶ 15,350 ادامه و دانلود
۸ آبان ۱۳۹۶ 13,734 ادامه و دانلود
۷ آبان ۱۳۹۶ 22,070 ادامه و دانلود
۷ آبان ۱۳۹۶ 14,599 ادامه و دانلود
۳ آبان ۱۳۹۶ 17,329 ادامه و دانلود
۱ آبان ۱۳۹۶ 13,180 ادامه و دانلود
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17,113 ادامه و دانلود
۲۷ مهر ۱۳۹۶ 13,740 ادامه و دانلود
۲۷ مهر ۱۳۹۶ 15,579 ادامه و دانلود
۲۶ مهر ۱۳۹۶ 19,469 ادامه و دانلود
۱۹ مهر ۱۳۹۶ 18,616 ادامه و دانلود
۱۷ مهر ۱۳۹۶ 12,506 ادامه و دانلود
۷ مهر ۱۳۹۶ 20,947 ادامه و دانلود
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 21,568 ادامه و دانلود
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23,933 ادامه و دانلود
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18,879 ادامه و دانلود
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 25,256 ادامه و دانلود
۱۵ شهریور ۱۳۹۶ 22,592 ادامه و دانلود