تلگرام احمد صفایی

۲۷ مهر ۱۳۹۶ 15,059 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 25,836 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۵ 16,934 ادامه و دانلود
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 19,514 ادامه و دانلود
۱۵ شهریور ۱۳۹۵ 17,684 ادامه و دانلود
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 14,448 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 13,758 ادامه و دانلود
۲۴ اسفند ۱۳۹۴ 16,997 ادامه و دانلود
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 16,988 ادامه و دانلود
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17,704 ادامه و دانلود
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ 16,086 ادامه و دانلود
۵ آذر ۱۳۹۳ 14,472 ادامه و دانلود
۱ شهریور ۱۳۹۳ 17,178 ادامه و دانلود
۳۰ بهمن ۱۳۹۲ 13,204 ادامه و دانلود
۲۲ اسفند ۱۳۹۱ 8,769 ادامه و دانلود
۷ دی ۱۳۹۱ 9,449 ادامه و دانلود