دانلود آلبوم جدید

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20,228 ادامه و دانلود
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17,061 ادامه و دانلود
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 24,306 ادامه و دانلود
۲۱ دی ۱۳۹۶ 22,681 ادامه و دانلود
۱۱ تیر ۱۳۹۶ 33,993 ادامه و دانلود
۳ تیر ۱۳۹۶ 20,958 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 24,445 ادامه و دانلود
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ 12,697 ادامه و دانلود