دانلود آلبوم جدید

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20,361 ادامه و دانلود
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17,135 ادامه و دانلود
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 24,371 ادامه و دانلود
۲۱ دی ۱۳۹۶ 22,738 ادامه و دانلود
۳ تیر ۱۳۹۶ 21,026 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 24,539 ادامه و دانلود