دانلود آلبوم جدید

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 20,463 ادامه و دانلود
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17,196 ادامه و دانلود
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 24,432 ادامه و دانلود
۲۱ دی ۱۳۹۶ 22,809 ادامه و دانلود
۳ تیر ۱۳۹۶ 21,088 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 24,628 ادامه و دانلود