دانلود آلبوم جدید

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20,301 ادامه و دانلود
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17,104 ادامه و دانلود
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 24,340 ادامه و دانلود
۲۱ دی ۱۳۹۶ 22,711 ادامه و دانلود
۳ تیر ۱۳۹۶ 20,993 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 24,502 ادامه و دانلود